Đặt ngay

Nhận buổi sáng (8H~12H AM)
Chiều từ 14H~16H PM
Chiều từ 16H~18H PM
Chiều từ 18H~20H PM
Chiều từ 19H~21H PM
Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ

NHÀ THUỐC NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT

※Lưu ý: Không có khung giờ cụ thể như 8h tối v.v
● Khung giờ 19~21 là muộn nhất.
● Phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển.
● Nhà thuốc không thể chỉ định được khung giờ nhận theo chỉ định của quý khách.
● Xin quý khách thông cảm bỏ qua ạ !