Chứng nhận pháp lý

Chứng nhận pháp lý

Hiển thị dựa trên Luật giao dịch thương mại quy định

1. Tên người điều hành kinh doanh, v.v.

2. Giá trị sản phẩm và dịch vụ

 Các giá trị sản phẩm/ dịch vụ được biểu thị trên trang bán hàng. 

3 Các chi phí cần thiết ngoài khoản chi trả

Phí liên quan đến kết nối internet, phí truyền tín hiệu đường dây viễn thông khác thì các khách hàng phải chuẩn bị riêng (số tiền được xác định bởi từng nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng ký hợp đồng).

4 Phương thức thanh toán

Thanh toán tín dụng

5 Thời điểm thanh toán

  • Thay đổi tùy thuộc vào ngày kết thúc và nội dung hợp đồng của thẻ tín dụng bạn đang sử dụng.
  • Vui lòng liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn.

7. Thời hạn giao sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ

Ngay sau khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoàn tất, có thể xem trên trang xem sản phẩm/dịch vụ.

 8. Điều khoản đặc biệt liên quan đến việc trả lại và hủy bỏ

  • Đối với các sản phẩm và dịch vụ được bán thông qua dịch vụ này, trường hợp chưa khui hộp, việc trả lại hoặc hủy chỉ được chấp nhận trong vòng 7 ngày sau khi hoàn tất thủ tục mua hàng. 
  • Đối với các dịch vụ hay sản phẩm có điều khoản đưa ra hoặc điều khoản buôn bán đặc biệt thì các điều khoản đó sẽ được hiển thị ở trang mua hàng của từng sản phẩm và dịch vụ. 

9. Biện pháp trong trường hợp sản phẩm không phù hợp với nội dung hợp đồng

Trong trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trừ trường hợp có sự sơ suất cố ý hoặc nghiêm trọng từ phía Công ty.

Thăm khám Online

Tiết kiệm thời gian, gia tăng hiệu quả khám và điều trị bệnh cho hơn 80.000 lượt tư vấn mỗi năm.

Khám phá