nứt kẽ hậu môn và táo bón đi kèm với đại tiện khó do phân cứng.