trào ngược dạ dày có uống được tinh bột nghệ không